Olga Falcă, profesoara care face elevii să iubească istoria

0
107

 Olga Falcă predă istorie, cu devotament și pasiune, elevilor din orașul Ghindești, Republica Moldova. Este profesoară de 18 ani și profesează în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, unde se străduiește, ca în fiecare zi, să aplice metode de predare, adaptate nevoilor actuale ale elevilor. Cum reușește să facă istoria mai interesantă pentru elevi și ce o motivează, aflăm chiar de la ea în cele ce urmează.RealPress:
Ce v-a determinat să deveniți profesoară de istorie?
Olga Falcă: La această întrebare am doar un răspuns ,,Visurile devin realitate”. În copilărie îmi plăcea să mă joc cu caietele fratelui mai mare, să le verific și să-l notez. Aceste visuri s-au materializat, când am devenit studentă la U.P.S ,,Ion Creangă”, din Chișinău. Din simpla întâmplare sau așa a fost soarta, inițial doream să depun actele la specialitatea „Instruire juridică”, deoarece locuri deja nu mai erau, am fost admisă la specialitatea „Istorie și Etnopedagogie”. Astfel, am devenit profesoară în satul natal.

RealPress: Care sunt aspectele acestei discipline care vă pasionează cel mai mult?
Olga Falcă: Istoria  ocupă  un loc aparte  în educația tinerilor, având ca scop primordial reconstituirea trecutului, sub toate aspectele (economic, politic, social, cultural), prin multiplele sale valențe educative, formative, prin prezența istoriei în viața cotidiană.

RealPress: La ce clase ați predat istorie și cum ați adaptat abordarea dumneavoastră pentru diferite grupuri de elevi?
Olga Falcă: Predau  în clasele gimnaziale, anul trecut am predat și la clasa a-IV-a. Pentru cei din ciclul primar, la lecții am folosit mai mult material ilustrativ pentru a explica anumite evenimente istorice, personalități. În instituție avem elevi cu Cerințe Educaționale Speciale, pentru care am elaborat Curricula Modificată, în dependență de nevoile și capacitățile elevului, fișe de lucru individualizate.RealPress: Cum vă proiectați lecțiile pentru a fi interactive și captivante pentru elevi? Aveți metode preferate pentru a implica elevii în procesul de învățare?
Olga Falcă: Metodele interactive stimulează gândirea și creativitatea, îl determină pe elev să caute şi să dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să analizeze situaţii date. În cadrul lecțiilor, încerc să folosesc mai mult metode interactiv-participative pentru a stimula atenția și participarea elevilor. Metodele pe care le folosesc sunt: jocul didactic, explozia stelară, interviul, în special pentru clasele VIII-IX.

,,Scopul este să-i ajutăm pe elevi să învețe’’


RealPress: Cum abordați subiectele sensibile sau controversate din istorie, întru-un mod echilibrat și educativ?
Olga Falcă: La fel ca toată lumea, noi, cadrele didactice, avem dreptul la propriile opinii. Însă aceasta nu înseamnă neapărat că trebuie să le împărtășesc elevilor sau că trebuie să favorizeze puncte de vedere, în acord cu cele proprii. Nu este vorba de a fi de o parte sau de alta. Scopul este să-i ajutăm pe elevi să învețe. În cazul subiectelor controversate la clasă, încerc să facilitez o discuție, fără a lua partea nimănui, încurajându-i să vadă și alte puncte de vedere, iar când discută, să-și controleze emoțiile și să dea dovadă de respect.

RealPress: Cum integrați tehnologia în lecțiile dumneavoastră de istorie pentru a spori înțelegerea elevilor și a face subiectele mai relevante pentru ei?
Olga Falcă: Cele mai frecvente instrumente de valorificare a TIC,  utilizate în cadrul orelor de istorie, sunt: Microsoft Office Power Point – prin care  proiectez lecţiile şi care  optimizează procesarea digitală a textului, graficelor, desenelor, imaginilor statice şi dinamice, animaţiei, secvenţelor audio. De asemenea, acesta este instrumentul cel mai accesibil elevilor în prezentarea proiectelor de cercetare individuală şi de grup. Microsoft Office Excel – care permite construirea unor diagrame pentru evidenţierea schimbărilor survenite. Microsoft Office Word – pentru editarea unor texte, redactarea unor fişe de lucru, construirea unor scheme, tabele cronologice, frize în dependenţă de situaţia didactică proiectată. Conexiunea la internet îmi oferă posibilitatea de a demonstra diverse secvențe video, excursii virtuale.

RealPress: Care sunt metodele dumneavoastră preferate de evaluare a cunoștințelor elevilor în domeniul istoriei?
Olga Falcă: Evaluarea, ca parte integrantă a procesului instructiv, are menirea de a analiza și evidenția factorii care au generat rezultatele obținute. Metodele de evaluare pe care le folosesc sunt proiectul de cercetare, portofoliul, interviul structurat, rebusul istoric.

,,Particip la cursurile de formare continuă


RealPress: Participați la programe de dezvoltare profesională sau conferințe pentru a vă îmbunătăți practica de predare?
Olga Falcă: În ceea ce privește actualizarea cunoștințelor în domeniul istoriei, particip la cursurile de formare continuă, seminare metodice locale și regionale, schimb de experiență prin asistarea la ore a colegilor cu o experiență avansată.

RealPress: Cum vedeți impactul educației istorice asupra viitorului elevilor dumneavoastră?
Olga Falcă: Educația istorică ne învață din experiențele altora, adunate de-a lungul mileniilor. Este învățarea, care cultivă integritatea personalității elevului, implică instruirea prin acțiunea reală, participarea activă și conștientă a elevilor la însușirea cunoștințelor.

Lasă un comentariu