Planul Național de Combatere a Violenței în Școli: Asigurarea unui Mediu Sigur și Susținător în Educație

0
202
Planul Național de Combatere a Violenței în Școli

Planul Național de Prevenire și Combatere a Violenței Școlare își propune să creeze un mediu sigur și propice în instituțiile de învățământ, în care toți membrii comunității școlare – copii, cadre didactice și părinți – să se simtă protejați și încurajați, la nivelul unităților educaționale din România. Acest plan are ca obiectiv implementarea unui sistem complet și coeziv de măsuri și inițiative pentru prevenirea, gestionarea și eradicarea violenței în mediul școlar.

Conform articolului 65 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, Planul național de prevenire și combatere a violenței școlare își propune reducerea și prevenirea activităților care încalcă normele de moralitate și conduită în orice formă de manifestare, incluzând violența verbală, fizică, psihologică, sexuală, dar și cibernetică. Fenomenul violenței în școli, în ciuda persistenței sale în timp, este acum mai vizibil și extins.

Planul Național de Combatere a Violenței în Școli: Asigurarea unui Mediu Sigur și Susținător în Educație

Potrivit definiției propuse de către Organizația Mondială a Sănătății, violența cotidiană în școli cuprinde orice amenințare sau utilizare intenționată a forței fizice sau a puterii care antrenează sau riscă să antreneze un traumatism sau daune psihologice. Acest fenomen este influențat de o varietate de factori, inclusiv trăsăturile elevului, mediul familial și normele sociale.

Planul național vizează diverse tipuri de violență, inclusiv bullying, vătămarea corporală, hărțuirea și agresiunea sexuală, și are ca scop prevenirea și combaterea acestor fenomene prin colaborarea între diferite entități guvernamentale și neguvernamentale.

Pentru implementarea eficientă a planului, sunt stabilite principii generale, inclusiv adaptarea periodică a soluțiilor de combatere și prevenire, implicarea activă a elevilor și a comunității școlare, și asigurarea unei culturi organizaționale care promovează raportarea incidentelor de violență.

Planul național de combatere a violenței în școli este valabil pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de îmbunătățire anuală în funcție de datele și informațiile obținute din monitorizare și evaluare.

Lasă un comentariu